WelkomBestuurVergaderdataJaarvergaderingClustersMailinfoKinderbijslagFoto'sArchiefContactMaritime Industry 2018
Kinderbijslag
Ieder jaar proberen wij om de leden tot dienst te zijn met de gegevens die nodig zijn om de kinderbijslagformulieren in te vullen. Voor 2017/2018 kunt u gebruik maken van onderstaande documenten:
Kinderbijslag/ouderbijdrage

Voor de aanvraag studiefinanciering uitwonenden:
Uitwonendenverklaring


De ouderbijdrage 2015 zoals vermeld in de subsidieregeling opvang van kinderen van ouders met een trekkend/varend bestaan, kunt u terug vinden via de link:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0026965/geldigheidsdatum_24-06-2015# .

Welkom|Bestuur|Vergaderdata|Jaarvergadering|Clusters|Mailinfo|Kinderbijslag|Foto's|Archief|Contact|Maritime Industry 2018