WelkomBestuurVergaderdataJaarvergaderingClustersMailinfoKinderbijslagFoto'sArchiefContactMaritime Industry 2018
Welkom

NIEUWS!!! Subsidiregeling verlengt tot 31-12-2021
Zie het bericht in de staatscourant
hier, of download de brief naar de leden.

Beste bezoekers van onze website,

Welkom op de website van het Landelijk Oudercontact Voor de Trekkende beroepsbevolking.

Op deze website kunt u allerlei informatie vinden, die betrekking heeft op de leefwereld van kinderen van de trekkende beroepsbevolking in de leeftijd van 3 tot 18 jaar.

Hopelijk kan deze website u helpen, om eventuele vragen aangaande de keuze, waar uw kind(eren) naar toe zal (zullen) gaan tijdens de jaren van de leerplicht, te beantwoorden. Dit kan naar een instelling, leefgroep huis, gezinshuis of misschien naar een gastgezin zijn. We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, om u een goed en actueel overzicht te geven.

Tevens kunt u op deze website zien wie wij zijn, wat wij doen en wat wij voor u kunnen betekenen. Niet alleen bij het zoeken naar een geschikte plaats voor uw kind(eren), maar ook wanneer u eenmaal een plaats gevonden hebt. Alle mogelijke contacten binnen de leefwereld van de kinderen van de trekkende beroepsbevolking tijdens hun leerplichtige periode kunt u hier vinden.

Zoals informatie over het Censis Overleg orgaan, LOVK, Centrale vertrouwenspersoon Meander/Oudercontactfunctionaris, BSOS, JUZT, SRS en het Beleidscentrum Prokino/Meander is van toegevoegde waarde, om u een idee te geven, waar u mee te maken krijgt/heeft en waar u met desbetreffende vragen terecht kunt.

De informatie die wij verkregen hebben, is verstrekt door de internaten, leefgroep huizen en gezinshuizen. Voor informatie van de gastgezinnen kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon Meander/Oudercontactfunctionaris.

Het is belangrijk, dat de kinderen een goede woonomgeving hebben, waar ze de rest van hun schoolperiode verblijven en die ook in redelijke lijn loopt met uw levensovertuiging.

Voor ouders vanuit de circus- en kermiswereld is er informatie over de Stichting Rijdende School (SRS) opgenomen met adres en telefoongegevens.

Wij hopen dat wij u, bij het bezoeken van onze website, van nuttige informatie hebben kunnen voorzien en dat u bovendien weet waar u met uw vragen terecht kunt.

Mocht u vinden, dat er informatie op deze website ontbreekt, of heeft u nog vragen, die via de website niet beantwoord zijn, dan kunt u ten allen contact met ons opnemen.

Graag willen wij u bedanken voor uw bezoek aan onze website.

Met vriendelijke groet,

namens het LOVT-bestuur

Myra Verburg-Ooms


In het kader van de wetgeving omtrend AVG kunt u hier onze pravacyverklaring downloaden.


Welkom|Bestuur|Vergaderdata|Jaarvergadering|Clusters|Mailinfo|Kinderbijslag|Foto's|Archief|Contact|Maritime Industry 2018